Балиновата къща

Балиновата къща е исторически и архитектурен паметник на културата.

Етнографската сбирка отразява бита и поминъка, обредите и обичаите на батачани през Възраждането и в началото на ХХ век.